FAQs

SMA Maahad Al Mashoor Al Islami (MMI) menerima kemasukan pelajar lelaki dan perempuan. Serta, MMI mampu menampung pengambilan pelajar sehingga 700 orang. Pengambilan pelajar hanya dibuat untuk kemasukan ke tingkatan 1,4 dan 6. Keputusan kemasukan pelajar adalah di bawah urusan Jemaah Pengurus sekolah ini.
Ya, para pelajar diwajibkan tinggal di asrama.
Sebelum ini, borang kemasukan pelajar boleh didapati di pejabat sekolah.Namun, sejak COVID-19 melanda negara ini, permohonan kemasukan ke tingkatan 1,4 dan 6 dilaksana secara atas talian, iaitu di web sekolah. Pemohon boleh melayari web sekolah dan klik pautan Google Forms atau mengimbas QR Code Google Forms tersebut bagi mengisi borang kemasukan pelajar. Sebarang pertanyaan, pemohon boleh menghubungi pejabat sekolah.
Berikut merupakan syarat kemasukan terkini ke MMI:
Gambar di bawah menunjukkan maklumat mengenai pembahagian kelas:
Perkhidmatan dobi disediakan buat para pelajar. Berikut merupakan maklumat lanjut mengenai perkhidmatan dobi:
Gambar di bawah menunjukkan maklumat lanjut mengenai soalan di atas:

Gambar di bawah menunjukkan maklumat lanjut mengenai soalan di atas:

Berikut merupakan senarai keperluan bagi pelajar lelaki tingkatan 1:
Berikut merupakan senarai keperluan bagi pelajar perempuan tingkatan 1:
Berikut merupakan etika pemakaian bagi pelajar lelaki:
Berikut merupakan etika pemakaian bagi pelajar perempuan: